Автору

Періодичність журналу: 4 рази на рік. У поточний випуск статті приймаються до 29 травня.