Тематичні розділи журналу

 1. Образ 
 2. Публіцистичні обрії 
 3. Світло християнства 
 4. Соціокомунікативне середовище: теорія та історія 
 5. Непідкупні свідки плинного часу: документознавство, архівознавство 
 6. Бібліотечно-інформаційні системи та комунікації
 7. Журналістика в системі соціокомунікаційної діяльності 
 8. Видавнича справа та редагування: функціональні трансформації 
 9. Прикладні комунікаційні технології у системі соціальної діяльності
 10. Інформатизація та інтелектуалізація соціуму – проблеми взаємин 
 11. Методика, методи, технології та техніки викладання спеціальних дисциплін 
 12. Світ розмаїтий літератури
 13. Рецензійні координати
 14. Ювіляри
 15. Хроніка