Автору

Журнал занесено до Реєстру наукових фахових видань України: категорія «Б», науки: соціальні комунікації; спеціальності: 61 – Журналістика. Наказ № 1188 від 24.09.2020 р. Періодичність журналу: 3 рази на рік – березень, вересень, листопад. Статті приймаються до 15 лютого, 2 липня, 4 жовтня  2021 року.