Рецензенту

Пам’ятка рецензентові

Процедуру рецензування проходять усі статті, надіслані до редакційної колегії. Рецензування покликане: а) сприяти відбору авторських рукописів для видання; б) винести конкретні рекомендації щодо поліпшення матеріалів.

Відповідно до редакційної політики журналу процедура рецензування є анонімною.

Рецензенти:

  • оцінюють теоретико-методологічний рівень статті, її практичну цінність, наукову значущість;
  • визначають відповідність вимогам журналу, принципам етики у наукових публікаціях;
  • надають рекомендації щодо усунення виявлених недоліків.

Шановний Рецензенте!

Нагадуємо, що направлені Вам рукописи є інтелектуальною власністю авторів та відносяться до відомостей, що не підлягають розголошенню. Рецензентам не дозволяється робити копії поданої на рецензування статті або використовувати інформацію про її зміст до опублікування.

Просимо використовувати для рецензування спеціальний бланк.

Завантажити бланк рецензії.