Етичні норми

Журнал «Образ» керується етичними нормами, рекомендованими «Комітетом з етики публікацій» / Committee on Publication Ethics (COPE). Ознайомитися із відповідними правилами можна на офіційному сайті COPE: http://publicationethics.org.
Рекомендуємо ознайомитись:
  • із правилами етики публікацій, рекомендованими видавництвом «Elsevier» – Publishing Ethics Resource Kit: http://www.elsevier.com/editors/perk; 
  • із порадами «Elsevier» щодо того, як уникнути порушень етики наукових публікацій: http://www.elsevier.com/ethics/home.