Історія журналу

Obraz_Obkl_1_Web«Образ» зареєстровано 13 червня 2000 р. як щорічний інформаційний бюлетень, що є періодичним науковим виданням у галузі публіцистики та літератури. Видавець – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Визначаючи тематику, голова редколегії проф. Володимир Різун у вступному слові писав, що видання «присвячується питанням журналістської, публіцистичної та літературної майстерності, актуальним питанням українського й зарубіжного літературознавства, літературно-художньої, телевізійної, радіомовної, пресової й книговидавничої критики».

До складу першої редакційної колегії входили: канд. філол. наук Ніна Остапенко (заступник головного редактора), доктори філол. наук Михайло Веркалець, Анастасія Мамалига, Анатолій Погрібний, Олександр Пономарів, Микола Тимошик, Володимир Шкляр. Відповідальний секретар – Ніна Вернигора. Головний редактор – канд. філол. наук Тамара Старченко (на той час – завідувачка кафедри історії літератури та журналістики Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка). Голова редколегії – д-р філол. наук Володимир Різун (директор Інституту журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка).

Першими були такі рубрики: «Світло Християнства», «Теорія образу», «Світ розмаїтий літератури», «Публіцистичні обрії».

Форма публікацій винятково текстова – без фотографій і малюнків.

У тринадцяти випусках «Образу» за 2000–2013 роки превалювала така тематична спрямованість: церковні видання, церква та ЗМІ, полемічна література, християнська мораль, теорія тексту, журналістський образ, публіцистичні жанри, публіцистичний дискурс, постаті публіцистів, редакторська діяльність, творчі спілки, огляд часописів, реґіональна періодика, спортивні часописи, ґендерні питання, рекламна періодика, стилі минулих культур, літературні дискусії, історія українського телебачення, історія публіцистики та ін.

За обсягом матеріалу постійної переваги однієї рубрики не спостерігалося. Динаміка функціонування розділів різна. Одні прогресували та збільшували текстовий масив – «Історія журналістики» (від 14 до 32 %), інші скорочували обсяги – «Світло християнства» (із 18 до 8 %). Решта з’являлися нерегулярно. Найбільш популярною, про що свідчать проведені підрахунки, можна вважати рубрику «Публіцистичні обрії» – уміщено 31 статтю. Далі йдуть: «Історія журналістики» – 25, «Світ розмаїтий літератури» – 23, «Світло християнства» – 13, «Теорія образу»/«Образ» – 12.

За той час (2000–2013 рр.) опубліковано праці більше 60 авторів, із яких 23 доктори наук: О. Александров (Одеса), О. Богуславський (Запоріжжя), А. Бойко (Київ), Л. Василик (Чернівці), Л. Городенко (Київ), Н. Зелінська (Львів), В. Іванов (Київ), М. Комариця (Львів), І. Мегела (Київ), О. Мелещенко (Київ), Н. Непийвода (Київ), С. Кравченко (Луцьк), І. Павлюк (Київ), А. Погрібний (Київ), Н. Поплавська (Тернопіль), Н. Сидоренко (Київ), М. Тимошик (Київ), Ю. Фінклер (Львів), Б. Черняков (Київ), Н. Чечель (Київ), Е. Шестакова (Донецьк), В. Шкляр (Київ). Серед кандидатів наук найчастіше друкувалися А. Борець, Л. Боярська, А. Волобуєва, Т. Казакова, А. Кобинець, В. Михайлюта, С. Семенко, Т. Старченко та ін. Матеріали науковців подані з більш ніж 15 міст України: Київ – 27, Вінниця та Запоріжжя – по 4, Луцьк, Полтава і Львів – по 3, а також із Донецька, Кам’янця-Подільського, Одеси, Сімферополя, Сум, Тернополя, Харкова, Чернівців та ін. Найбільшу кількість авторів становлять доценти й аспіранти. Меншу активність виявляли докторанти й асистенти. Серед авторів простежується беззаперечна перевага жіночої складової. У деяких випусках контраст співвідношення осіб чоловічої і жіночої статі особливо різкий: 2–11 (вип. 8), 3–12 (вип. 10), 1–13 (вип. 11). Випуск 9 (2008 р.) укладений лише жіночою автурою.

Згідно з договором про співпрацю між Київським національним університетом імені Тараса Шевченка та Сумським державним університетом, 8 грудня 2014 року «Образ» перереєстровано (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: Серія КВ № 21240­11040ПР).

24 вересня 2020 року журнал внесено до Реєстру наукових фахових видань України: категорія «Б», науки: соціальні комунікації; спеціальності: 61 – Журналістика. Наказ Міністерства освіти і науки України № 1188 від 24.09.2020.

Тепер це науковий журнал із періодичністю 3-4 рази на рік. Тематика охоплює всі аспекти журналістики та соціальних комунікацій. Журнал занесено до Реєстру наукових фахових видань України: категорія «Б», науки: соціальні комунікації; спеціальності: 61 – Журналістика. Наказ № 1188 від 24.09.2020 р. ВидавецьСумський державний університет.

Електронна версія журналу передається з 2010 р. до Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського на депозитарне зберігання та до інституційного репозитарію СумДУ.