Як подати статтю?

До журналу приймаються закінчені праці, підготовлені на високому науковому рівні, що мають важливе теоретичне й практичне значення та не були опубліковані. Ретельно відредаговані й відповідним чином оформлені. Зміст статей повинен відповідати профілю та спрямованості видання, сучасному науково-теоретичному рівню.

Для подання праці необхідно:

  1. Підготувати рукопис, що відповідає тематиці журналу та правилам оформлення. Усі рекомендації по оформленню обов’язкові для виконання. Вимоги ви знайдете тут;
  2. Скористатися механізмом електронного подання та завантажити електронну версію рукопису через відповідний веб-інтерфейс, або надіслати рукопис на електронну адресу редакції: [email protected];
  3. Через веб-інтерфейс разом із рукописом подати копію (скан) заповненої і підписаної «Угоди про передачу авторських прав» (її можна завантажити тут);
  4. Окремим файлом надіслати відомості про автора/авторів (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, повна назва організації, де працює автор, назва підрозділу, посада, поштова адреса, номер телефону);
  5. Інша документація, як і друковані копії рукопису, редакцією не вимагаються.

Редакція відразу попереджає авторів про:

  • надходження рукопису,
  • висновки рецензентів,
  • виявлені неточності,
  • схвалення рукопису до друку,
  • вихід журналу.